Artiklar

Artiklar

 

Svenska Dagbladet 1 april 1990, Kultur, sid. 14

 

Fåglar i Stockholmstrakten nr. 3 1998, sid. 1, 10-11

 

Ljusnan 26 maj 2012, sid. 1b & 5

Peters fåglar

© 2008 Peter Jacobsson