Teknik

 

Fåglar inspirerar mig på många sätt. Det handlar om volym, form, färg och rörelse.

 

Volymen beskriver i hög grad fåglars sinnesstämning. En spänd eller rädd fågel är alltid smal och tunn (vilket ofta avslöjas på fotografi er). En fågel som är avslappnad eller i vila är däremot mycket rundare. Det finns därför i skulpturformen möjlighet att beskriva fåglars sinnesstämning.

 

Fågelnäbben är mycket typisk för varje fågelart. Den beskriver också fågelns roll i ekosystemet, dvs hur den söker föda. Utformningen av näbben ger mig därför en möjlighet att få fram väsentliga karaktärer hos en fågel.

 

Färgen spelar en roll vid upplevelsen av fåglar. Även om fåglar känns rika på färg, så har jag ofta förvånats av hur få färger jag behöver använda när jag målar dem. De färger som behövs är oftast bara de klassiska jordfärgerna: Bränd och obränd umbra, grön umbra, guldockra, järnoxidrött samt zinkvitt.

 

Volym, näbb och färg är några aspekter av fågelupplevelser som jag försöker förmedla i mina träsniderier. Det finns givetvis många fler såsom fågelns rörelse och tyngd. Rörelsen är svår att förmedla i skulpturform. Fåglars lätthet försöker jag förmedla genom att placera dem på tunna grässtrån.

 

Hur gör jag då fåglarna ?

Mina fåglar och underlaget är gjorda i trä. Träslagen som jag använder är knölar av al, ek eller bok i vilka jag snidar ut fågelkroppen med kniv. Näbb och ben är oftast i ek eller syren. Vingar, stjärt och "grässtrån" är alltid av syrén. De olika träslagen har egenskaper som passar de olika delarna. Syrén är ett mycket hårt och starkt träslag som kan skäras mycket tunt, vilket behövs för vingar och stjärt.

 

Ögat är alltid av glas, eftersom glansen och ljusets spegling i ögat spelar en avgörande roll för att ge liv åt fågeln.

 

Underlaget är väl så viktigt som själva fågeln. Jag försöker att i mycket förenklad form beskriva den miljö som fågeln lever i när den avbildats. På så sätt är det meningen att man skall få en känsla fågelns plats i ekosystemet, samtidigt som estetiken spelar en väsentlig roll. Underlaget till fåglarna är vanligen drivved jag funnit vid Östersjöns stränder.

 

 

 

Peters fåglar

© 2008 Peter Jacobsson